covid_19

Od 4 stycznia 2021 r. do końca semestru zimowego zawieszona zostaje realizacja zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie nauczyciela akademickiego ze studentami na terenie AWF Poznań i jej gorzowskiej Filii. Ze względu na konieczność zrealizowania wymaganych efektów uczenia się, wybrane zajęcia mogą odbywać się w formie kontaktowej, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Szczegółowe informacje dostępne są w najnowszym Zarządzeniu Rektora Akademii.