covid_19

Nakładem Wydawnictwa Nauka i Innowacje w Poznaniu ukazała się książka pt. "Od wykluczenia ku emancypacji sportowej. Olimpiady specjalne w Polsce" autorstwa pani dr Doroty Pileckiej, pracownika dydaktycznego naszej Filii.

Publikacja została współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przy współudziale województwa lubuskiego w ramach zadania publicznego pod nazwą "Ważna historia" realizowanego przez Towarzystwo Walki z Kalectwem w Gorzowie Wielkopolskim.

Pozycja poświęcona jest aktywności fizycznej osób z niepełnosprawnością intelektualną. Autorka przedstawiła różnorodne formy opieki i wsparcia, a także szczegółowo opisała działania podjęte w latach 60. XX wieku w Stanach Zjednoczonych przez Eunice Kennedy-Shriver. W publikacji odnajdziemy również opisy prekursorskich działań podejmowanych w Polsce, a także ewolucję programu olimpiad specjalnych oraz charakterystykę zawodów olimpiad specjalnych o różnym zasięgu organizowanych w latach 1985-2015. W recenzji prof. dr hab. Tomasza Jurka przeczytać można iż "praca ma charakter monografii historycznej. Ukazuje niezwykle ważny problem z najnowszej kultury fizycznej w Polsce, który dotąd nie był obszarem eksploracji naukowej".

Pan dr Dorota Pilecka jest pracownikiem Zakładu Nauk Humanistycznych i Społecznych interesuje się historią sportu osób z niepełnosprawnością oraz historią rehabilitacji a także metodami pracy z osobami z niepełnosprawnością oraz z seniorami. W ramach działalności społecznej współpracuje z między innymi z Polskim Towarzystwem Walki z Kalectwem oddział w Gorzowie Wlkp. kreując i realizując wdrażane przez tę organizację działania i projekty.