covid_19

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość, że 14 lutego br. zmarł Jerzy Purat, nasz Kolega, wieloletni pracownik Wydziału, członek Senatu AWF Poznań. W naszej pamięci Jurek pozostanie jako życzliwy i kreatywny współpracownik, na którego zawsze można było liczyć.

Jerzy Purat został zatrudniony w gorzowskiej Filii AWF w Poznaniu w 1980 roku i przez 40 lat jako pracownik działu technicznego wspierał proces dydaktyczny oraz organizację wszystkich wydarzeń na uczelni. Żadne wydarzenie i święto na uczelni nie mogło odbyć się bez jego udziału i wsparcia technicznego, począwszy od inauguracji roku akademickiego, absolutorium, konferencji naukowych, drzwi otwartych, festiwali nauki skończywszy na eventach organizowanych przez studentów.

Jerzy Purat zawsze zaangażowany był w życie społeczności akademickiej. Od 1980 r. był członkiem NSZZ Solidarność, a od 2011 r. przez 7 lat przewodniczącym Organizacji Zakładowej NSZZ Solidarność AWF Poznań.

Przez wiele lat związany był ze środowiskiem sportowym jako działacz Gorzowskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego i Gorzowskiego Klubu Sportowego "Gorzovia". Za swoją działalność otrzymał Złotą Odznaką za Zasługi dla Sportu (2005r.) oraz Odznakę Honorową Miasta Gorzowa Wielkopolskiego (2020 r.)

Pogrzeb odbędzie się 22 lutego i rozpocznie się Mszą Świętą w intencji zmarłego o godz. 11:00 na cmentarzu komunalnym (nowa kaplica za Products) przy ul. Żwirowej w Gorzowie Wielkopolskim.