covid_19
Z głębokim bólem zawiadamiamy, że dziś, 16 lutego br., odszedł od nas Profesor Andrzej Wieczorek, Prorektor ds. Studiów naszej Uczelni w kadencjach 2012-2020, wieloletni kierownik Zakładu Zespołowych Gier Sportowych.
 
Profesor ukończył studia na kierunku Wychowanie Fizyczne w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego w Poznaniu. W naszej Akademii zdobywał kolejne stopnie naukowe – doktora i doktora habilitowanego. Przez wiele lat kierował Zakładem Zespołowych Gier Sportowych. Pełnił też funkcję Prodziekana ds. Studenckich, współtworzył podstawy kierunku Sport, był ekspertem Państwowej Komisji Akredytacyjnej, autorem skryptów, monografii i wielu artykułów naukowych z zakresu kultury fizycznej.
 
Brał udział w pracach Towarzystwa Naukowego Kultury Fizycznej (Oddział Poznański), Międzynarodowego Stowarzyszenia Motoryki Sportowej (International Association of Sport Kinetics) oraz Polskiego Stowarzyszenia Naukowego Animacji, Rekreacji i Turystyki. Bardzo lubił czytać książki o tematyce popularno-naukowej. Interesował się motoryzacją, uwielbiał piesze wycieczki.
 
Profesor zawsze obdarzał nas uśmiechem i miłym słowem. Wielokrotnie służył radą i ogromnym doświadczeniem. Można było na nim bezwzględnie polegać.