covid_19

Zapraszamy do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji pt. " Środowisko a zdrowie i dobrostan ludzi i zwierząt", która odbędzie się 11 czerwca 2021 r. on-line (przy wykorzystaniu MS Teams).

Problematyka konferencji będzie dotyczyła m. in.: koncepcji jednego zdrowia One Health, dobrostanu ludzi, dobrostanu zwierząt, wykorzystania najnowszych osiągnięć z zakresu biologii molekularnej, genomiki, proteomiki, innowacyjnych rozwiązań w profilaktyce, diagnostyce i leczeniu chorób pasożytniczych ludzi i zwierząt.

Szczególnie serdecznie zapraszamy Młodych Naukowców - studentów, studenckie koła naukowe oraz doktorantów dla których zorganizowany został konkurs na "najlepszy" plakat.