TOK STUDIÓW

Podanie o Indywidualną organizację studiów   PDF
Podanie o powtarzanie przedmiotu   PDF
Podanie o urlop dziekański   PDF
Podanie o urlop dziekański krótkoterminowy   PDF
Podanie o przedłużenie sesji egzaminacyjnej   PDF
Oświadczenie o rezygnacji ze studiów DOC PDF
Podanie do Dziekana ZWKF DOC PDF
Podanie do Prodziekana ds. Studiów DOC PDF
Podanie do Prodziekana ds. Studenckich i Sportu DOC PDF

DYPLOMOWANIE

Podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej DOC PDF
Podanie o zmianę tematu pracy dyplomowej DOC PDF
Podanie o zmianę promotora DOC PDF
Wniosek o wystawienie odpisu dyplomu w języku angielskim DOC PDF

ZAKOŃCZENIE

Karta obiegowa DOC PDF