UWAGA

1. Studenci wszystkich kierunków studiów przed rozpoczęciem praktyk zawodowych mają obowiązek ubezpieczyć się od: NNW i OC. Studenci mogą ubezpieczyć się w Uczelni w pok. 112. Osoby ubezpieczone przez Uczelnię nie muszą okazywać zaświadczeń. Warunkiem wydania skierowań na praktyki pedagogiczne jest aktualne posiadanie ubezpieczenie.

2. Dzienniki praktyk nie będą przyjmowane w przypadku odnotowania braku skierowania na praktyki oraz braku uzupełnionych załączników, znajdujących się na końcu każdego dziennika. Student zobowiązany jest do przekazania kompletnej dokumentacji do osoby odpowiedzialnej za prowadzenie dokumentacji praktyk na kierunku:

  • Wychowanie Fizyczne  lic. Anna Kowalska, pokój F-316 Budynek Fizjoterapii
  • Fizjoterapia  mgr Iwona Grabowska-Trzeciak, pokój F-119 Budynek Fizjoterapii
  • Dietetyka - mgr Ewelina Stodolska-Wysmyk, pokój F-317 Budynek Fizjoterapii